อัตราค่าขนส่ง | JMF Cargo

อัตราค่าขนส่ง

คำนวณค่านำเข้าจีน-ไทย
ราคาที่ต้องชำระ
0.00฿
*การคำนวณราคาเป็นการคิดราคาเบื้องต้นเท่านั้น สำหรับค่าขนส่งจีน-ไทย ไม่รวมค่าขนส่งในไทย

เรทราคาสำหรับสมาชิกทั่วไปทางรถ (3-6 วัน)

ราคาคิดตามน้ำหนัก (Kg)
ประเภทสินค้า น้อยกว่า 300 Kg มากกว่า 300 Kg มากกกว่า 800 Kg มากกกว่า 1,200 Kg
ทั่วไป 40.00 ฿/Kg 35.00 ฿/Kg 30.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
มอก. 55.00 ฿/Kg 50.00 ฿/Kg 45.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
อย./น้ำยา 60.00 ฿/Kg 60.00 ฿/Kg 60.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
พิเศษ 90.00 ฿/Kg 90.00 ฿/Kg 90.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน

ราคาคิดตามปริมาตร (CBM)
ประเภทสินค้า น้อยกว่า 2 CMB มากกว่า 2 CMB มากกกว่า 5 CMB มากกกว่า 10 CMB
ทั่วไป 7,500.00 ฿/CMB 7,000.00 ฿/CMB 6,800.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
มอก. 8,500.00 ฿/CMB 8,000.00 ฿/CMB 7,500.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
อย./น้ำยา 9,000.00 ฿/CMB 9,000.00 ฿/CMB 9,000.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
พิเศษ 12,000.00 ฿/CMB 12,000.00 ฿/CMB 12,000.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน

เรทราคาสำหรับสมาชิกทั่วไปทางเรือ (12-16 วัน)

ราคาคิดตามน้ำหนัก (Kg)
ประเภทสินค้า น้อยกว่า 300 Kg มากกว่า 300 Kg มากกกว่า 800 Kg มากกกว่า 1,200 Kg
ทั่วไป 30.00 ฿/Kg 25.00 ฿/Kg 20.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
มอก. 40.00 ฿/Kg 35.00 ฿/Kg 30.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
อย./น้ำยา 50.00 ฿/Kg 50.00 ฿/Kg 50.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน
พิเศษ 90.00 ฿/Kg 90.00 ฿/Kg 90.00 ฿/Kg ติดต่อพนักงาน

ราคาคิดตามปริมาตร (CBM) สำหรับสมาชิกทั่วไป
ประเภทสินค้า น้อยกว่า 2 CMB มากกว่า 2 CMB มากกกว่า 5 CMB มากกกว่า 10 CMB
ทั่วไป 5,000.00 ฿/CMB 4,800.00 ฿/CMB 4,500.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
มอก. 6,500.00 ฿/CMB 6,000.00 ฿/CMB 5,500.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
อย./น้ำยา 8,500.00 ฿/CMB 8,500.00 ฿/CMB 8,500.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน
พิเศษ 12,000.00 ฿/CMB 12,000.00 ฿/CMB 12,000.00 ฿/CMB ติดต่อพนักงาน

การคำนวณค่าขนส่งด้วยน้ำหนักและปริมาตร

     หากกล่องพัสดุมีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักเบา ทางบริษัทฯ จะคำนวณค่าขนส่งโดยตามปริมาตร CMB (คิวบิกเมตร)

การคำนวณหาปริมาตร CMB (คิวบิกเมตร)
สูตรคำนวณ
กว้าง (เมตร) x ยาว (เมตร) x สูง (เมตร) = CMB (คิวบิกเมตร)​
ตัวอย่าง
0.18 x 0.19 x 0.16 = 0.005472 CMB
จะคิดราคาค่าขนส่งตามน้ำหนักหรือปริมาตร?
หากค่าขนส่ง ตามน้ำหนัก > ปริมาตร จะตาม น้ำหนัก
หากค่าขนส่ง ตามปริมาตร > น้ำหนัก จะตาม ปริมาตร