อัตราค่าขนส่ง

คำนวณค่านำเข้าจีน-ไทย
ราคาที่ต้องชำระ
0.00฿
*การคำนวณราคาเป็นการคิดราคาเบื้องต้นเท่านั้น สำหรับค่าขนส่งจีน-ไทย ไม่รวมค่าขนส่งในไทย
ขนส่งทางรถ
(ระยะเวลา 5-7 วัน)
คิดตามน้ำหนัก (Kg) สมาชิกทั่วไป
ประเภท
สินค้า
มากกกว่า
800 Kg
มากกว่า
300 Kg
น้อยกว่า
300 Kg
ทั่วไป 25 ฿/Kg 30 ฿/Kg 35 ฿/Kg
มอก. 30 ฿/Kg 35 ฿/Kg 40 ฿/Kg
อย./น้ำยา 35 ฿/Kg 40 ฿/Kg 45 ฿/Kg
พิเศษ 50 ฿/Kg 55 ฿/Kg 60 ฿/Kg
คิดตามปริมาตร (CBM) สมาชิกทั่วไป
ประเภท
สินค้า
มากกกว่า
5 CBM
มากกว่า
2 CBM
น้อยกว่า
2 CBM
ทั่วไป 6,300 ฿/CBM 6,800 ฿/CBM 7,300 ฿/CBM
มอก. 6,800 ฿/CBM 7,300 ฿/CBM 7,800 ฿/CBM
อย./น้ำยา 7,500 ฿/CBM 8,000 ฿/CBM 8,500 ฿/CBM
พิเศษ 8,000 ฿/CBM 8,500 ฿/CBM 9,000 ฿/CBM
ขนส่งทางเรือ
(ระยะเวลา 12-16 วัน)
คิดตามน้ำหนัก (Kg) สมาชิกทั่วไป
ประเภท
สินค้า
มากกกว่า
800 Kg
มากกว่า
300 Kg
น้อยกว่า
300 Kg
ทั่วไป 15 ฿/Kg 20 ฿/Kg 25 ฿/Kg
มอก. 20 ฿/Kg 25 ฿/Kg 30 ฿/Kg
อย./น้ำยา 25 ฿/Kg 30 ฿/Kg 35 ฿/Kg
พิเศษ 30 ฿/Kg 35 ฿/Kg 40 ฿/Kg
คิดตามปริมาตร (CBM) สมาชิกทั่วไป
ประเภท
สินค้า
มากกกว่า
5 CBM
มากกว่า
2 CBM
น้อยกว่า
2 CBM
ทั่วไป 3,900 ฿/CBM 4,400 ฿/CBM 4,900 ฿/CBM
มอก. 4,400 ฿/CBM 4,900 ฿/CBM 5,400 ฿/CBM
อย./น้ำยา 5,500 ฿/CBM 6,000 ฿/CBM 6,500 ฿/CBM
พิเศษ 7,000 ฿/CBM 7,500 ฿/CBM 8,000 ฿/CBM
*หากสินค้ามากกว่า 1,200 Kg หรือ มากกว่า 8 คิว กรุณาติดต่อพนักงานเพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

การคำนวณค่าขนส่งด้วยน้ำหนักและปริมาตร

     หากกล่องพัสดุมีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักเบา ทางบริษัทฯ จะคำนวณค่าขนส่งโดยตามปริมาตร CBM (คิวบิกเมตร)

การคำนวณหาปริมาตร CBM (คิวบิกเมตร)
สูตรคำนวณ
กว้าง (เมตร) x ยาว (เมตร) x สูง (เมตร) = CBM (คิวบิกเมตร)
ตัวอย่าง
0.18 x 0.19 x 0.16 = 0.005472 CBM
จะคิดราคาค่าขนส่งตามน้ำหนักหรือปริมาตร?
หากค่าขนส่ง ตามน้ำหนัก > ปริมาตร จะตาม น้ำหนัก
หากค่าขนส่ง ตามปริมาตร > น้ำหนัก จะตาม ปริมาตร